Провита - Сервиз

 

Ние от „ПроВита-92

Осигуряваме, сервиз не само бързо и надеждно, но и със 100% гарантирано качество съвпадащо с показателите на производителя.

Качеството при ремонта включва- разглобяване, детайлни проверки , за да се установи повредата.Всяка стока се наблюдава внимателно и се документира.

Всички ремонти се извършват от опитни майстори с дългогодишен опит в ненадминат екип.